கொமர்ஷல் வங்கியுடனான பங்காண்மையை கொண்டாடும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்

Home » கொமர்ஷல் வங்கியுடனான பங்காண்மையை கொண்டாடும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்
Share with your friend

சுமார் ஒரு தசாப்த காலமாகத் தொடரும் பாங்கசூரன்ஸ் பங்காண்மைக்கு மேலும் வலுச் சேர்க்கும் வகையில், கொமர்ஷல் வங்கியின் பாங்கசூரன்ஸ் வியாபாரத்துக்காக வருடாந்த விருதுகள் வழங்கும் வைபவமொன்றை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.  பெப்ரவரி 15 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வில், யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் மற்றும் கொமர்ஷல் வங்கி ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டதுடன், சிறப்பாக செயலாற்றியிருந்த கொமர்ஷல் வங்கியின் பிராந்தியங்கள், கிளைகள் மற்றும் ஊழிய அங்கத்தவர்களுக்கு வெகுமதிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. 

தொழிற்துறையின் முன்னோடியான பாங்கசூரன்ஸ் சேவைகளை வழங்கும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் மற்றும் கொமர்ஷல் வங்கி இடையிலான பங்காண்மை, கடந்த காலங்களில் பெருமளவில் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்திருந்தது.

இந்தப் பங்காண்மையைப் பொறுத்தமட்டில் 2021 ஆம் ஆண்டு என்பது விசேட வருடமாக அமைந்திருந்தது. இலாகாவினுள் இரு புதிய உள்ளம்சங்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தன. இதனூடாக எமது பெறுமதி வாய்ந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் தீர்வுகள் மேலும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தன. டிஜிட்டல் பிரிவில் இந்த பங்காண்மை தொடர்ந்தும் வியாபிக்கும் என்பதுடன், தற்போதைய நெருக்கடியான சூழலிலும் வாடிக்கையாளரின் பயணத்துக்கு ஒப்பற்ற மற்றும் சௌகரியமான வகையில் ஆதரவளிக்கப்படும். மேலும், இந்தப் பங்காண்மை அதியுயர் உற்பத்தி மற்றும் முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையிலான வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருந்ததுடன், வங்கிக்கும் பெருமளவு கட்டண வருமானத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

2021 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையின் முதல் தர பாங்கசூரன்ஸ் சேவை வழங்குநராக யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் தெரிவாகியிருந்தது. ரூ. 1 பில்லியனுக்கு அதிகமான ANBP பெறுமதியை பதிவு செய்திருந்தது.

கொமர்ஷல் வங்கி அணியினருக்கு யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி ஜுட் கோம்ஸ் நன்றி தெரிவித்ததுடன், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்திருந்தார். “இந்தப் பங்காண்மை சிறப்பாக அமைந்திருந்தது, சிறப்பாக செயலாற்றியவர்களின் அர்ப்பணிப்பான செயற்பாட்டை கௌரவிக்கும் வகையில் எமது விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வு அமைந்திருந்தது.” என்றார்.

2021 ஆம் ஆண்டு தொழிற்துறைக்கு மிகவும் சவால்கள் நிறைந்த ஆண்டாக அமைந்திருந்தாலும், சில முக்கியமான பிரிவுகளில் பெருமளவு வளர்ச்சியை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பதிவு செய்திருந்தது. இதில் பாங்கசூரன்ஸ் வியாபாரமும் அடங்குகின்றது. இதனூடாக சந்தையின் தலைமைத்துவ நிலையை மேலும் பேணியிருந்தது.

இலங்கையரின் கனவுகளுக்கு வலுச் சேர்ப்பதுடன், அதிகளவு புத்தாக்கமான தீர்வுகளுடன் வாக்குறுதிகளையும் நிறுவனம் வழங்கியிருந்தது.

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பிரதம பாங்கசூரன்ஸ் அதிகாரி விந்தியா கூரே கொமர்ஷல் வங்கி நாளிகைக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தார். “சிறந்த பெறுபேறுகளைப் பதிவு செய்வதில் சேவைச் சிறப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமான அங்கமாக அமைந்துள்ளது.” என்றார்.

அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில், வங்கிப் பங்காளர்களுடன் நம்பிக்கை மற்றும் நேர்மை என்பதன் அடிப்படையில் உறுதியான பங்காண்மைகளை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் கட்டியெழுப்பியுள்ளது. நிறுவனத்தின் பிரிவுப் பெறுமதிகளை பாங்கசூரன்ஸ் பங்காண்மைகள் மேம்படுத்தியுள்ளதுடன், நிலைபேறான வியாபார வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளது என்றார்.

கொழும்புப் பங்குப்பரிவர்த்தனையில் பட்டியலிடப்பட்ட இலங்கையின் மாபெரும் நிறுவனமான ஜோன் கீல்ஸ் ஹோல்டிங்சின் அங்கத்துவ நிறுவனமாக யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் திகழ்கின்றது. துறையில் மூன்று தசாப்த கால வெற்றிகரமான சேவையை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பூர்த்தி செய்துள்ளதுடன் சந்தை மூலதனவாக்கமாக ரூ. 17.3 பில்லியனைக் கொண்டுள்ளது. ஆயுள் நிதியமாக ரூ. 49.8 பில்லியனையும், 2021 டிசம்பர் மாதமளவில் மூலதன போதுமை விகிதமாக (CAR) 228% ஐக் கொண்டிருந்தது. இலங்கையர்களின் கனவுக்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையில் இயங்கும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், கல்வி, சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, ஓய்வூதியம் மற்றும் முதலீடு போன்ற ஆயுள் காப்புறுதியுடன் தொடர்புடைய தீர்வுகளை இலங்கையர்ளுக்கு வழங்குகின்றது. நாடளாவிய ரீதியில் பரந்த கிளை வலையமைப்பினூடாக 3000 க்கும் அதிகமான ஊழியர்களைக் கொண்டு இயங்கும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், தொடர்ச்சியான தனது ஊழியர்கள், தீர்வுகள் மற்றும் செயன்முறைகள் போன்றவற்றில் வாடிக்கையாளர்களை மையப்படுத்திய முன்னேற்றங்களை மேற்கொள்ளும் வகையில் முதலீடுகளை மேற்கொண்ட வண்ணமுள்ளதுடன், மாற்றமடைந்து வரும் ஆயுள் காப்புறுதித் துறையில் கவனம் செலுத்துகின்றது.


Share with your friend

Leave a Reply

%d bloggers like this: