අලියාන්ස් ලංකා, මහියංගනයේදී සිය 2වන තිරසාර වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කරයි

Home » අලියාන්ස් ලංකා, මහියංගනයේදී සිය 2වන තිරසාර වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කරයි
Share with your friend

ගෝලීය රක්ෂණ සන්නාමය වන අලියාන්ස් ලංකා මහියංගනය ප්‍රදේශයේදී ක්‍රියාත්මක කළ සිය 2 වැනි ප්‍රධාන තිරසාර වැඩසටහන සාර්ථකව නිමා කර භාර දුන් වග පසුගියදා නිවේදනය කරන ලදී.  අලියාන්ස් ලංකා විසින් මෙම තිරසාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ  තිරසාර ආර්ථිකයන් මෙන්ම සමාජයන් නිර්මාණය කිරීම හා පෝෂණය කිරීම වෙනුවෙන් සමාගමේ ගෝලීය හා දේශීය දැක්ම අනුව යමිනි. ඒ අනුව මහියංගනය බ/ම/ සේනානිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා සූර්ය බලශක්ති පැනලයක් ස්ථාපනය කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අලියාන්ස් ලංකා කටයුතු කළ අතර මේ තුළින් පාසලේ දෛනික බලශක්ති අවශ්‍යතාව පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයක් හරහා සපුරා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා කර දීමටද ඔවුන් සමත් විය. එමපමණක් නොව ඉන් ජනනය වන අතිරික්ත විදුලි ධාරිතාව ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කර ගැනීමට අවස්ථාව සළසා දීම තුළින් ජාතික වශයෙන් සුවිසල් දායකත්වයක් සැපයීමටද අලියාන්ස් ලංකා සමාගමට හැකිව තිබේ. 

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අලියාන්ස් ලංකා හි ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී මංගල බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කර සිටියේ “ ආයතනික වශයෙන් මෙන්ම ආයතනයෙන් පිටතදීත් සිදු කරන සියලු කටයුතු තුළදී නිරන්තරයෙන් තිරසාරව කටයුතු කරමින් එය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කැපවී කටයුතු කරනවා. මහියංගන නගරයට කිලෝ මීටර් 15ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇති සේනානිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය සඳහා මෙම සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ඔවුන්ට පුනර්ජණනීය බලශක්ති ප්‍රභවයක් භුක්ති විඳීමට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. එපමණක් නොව මෙම සූර්ය පැනල මඟින් නිපදවෙන අතිරික්ත බලශක්තිය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට දායක කර ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා. අද වන විට තිරසාර බලශක්තිය තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්ව ඇති අතරම පොසිල ඉන්ධන භාවිතයෙන් ඉවත්ව පුනර්ජණනීය බලශක්තිය වෙත යොමුවෙමින් සිටින ගෝලීය පරිවර්තනය වෙත සහාය දැක්වීමට අපි  කටයුතු කළ යුතුයි. එමනිසා අනාගතයේදී තවත් මේ ආකාරයේ ව්‍යාපෘති සඳහා අපගේ සහයෝගය ලබා දෙමින් අපගේ ආයතනික වගකීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යාමට අපි බලාපොරොත්තු වනවා. ’‘ යනුවෙනි.

මෙම නව සූර්ය බලශක්ති පැනල ස්ථාපනය කිරීම හා මෙහෙයවීමට අමතරව 2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා පාසල් දරුවන්ට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙමින් සේනානිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ  සිසු සිසුවියන් වෙත පොත් කට්ටල ප්‍රදානය කිරීමටද අලියාන්ස් ලංකා කටයුතු කරන ලදී. එහිදී 72ක් පමණ වන පාසලේ සියලු සිසු සිසුවියන් වෙත පොත් කට්ටලය බැගින් ලබා දුන් අලියාන්ස් ලංකා ජල පෙරණ සහ ප්‍රථමාධාර කට්ටලයක්ද පාසල වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබුවේ ඔවුන් වෙත ලබා දී ඇති පහසුකම් තව දුරටත් ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙනි. 

අලියාන්ස් ලංකා (අලියාන්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් ලංකා ලිමිටඩ් සහ අලියාන්ස් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් ලංකා ලිමිටඩ්) යනු, ජර්මනියේ මියුනික් හි ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටා ඇති, රක්ෂණ හා වත්කම් කළමනාකරණය ආශ්‍රිතව ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය සේවා සම්පාදකයකු වන අලියාන්ස් සමූහයෙහි, පූර්ණ හිමිකාරීත්වය දරණ උප සමාගම වේ.


Share with your friend

Leave a Reply

%d bloggers like this: