දරු දැරියන්ගේ නිසඟ හැකියාවන් විකසිත කිරීමේ තරගාවලියක් හා ආකර්ෂණීය තෑගි සමඟින් කැළණි වැලි ප්ලාන්ටේෂන්ස් හි දරුවන් ලෝක ළමා දිනය සමරයි

Home » දරු දැරියන්ගේ නිසඟ හැකියාවන් විකසිත කිරීමේ තරගාවලියක් හා ආකර්ෂණීය තෑගි සමඟින් කැළණි වැලි ප්ලාන්ටේෂන්ස් හි දරුවන් ලෝක ළමා දිනය සමරයි
Share with your friend

ලෝක ළමා දිනය සැමරීමට සමගාමීව හේලීස් වැවිලි සමාගමට අනුබද්ධිත කැළණි වැලි ප්ලාන්ටේෂන්ස් (KVPL) විසින් මෑතකදී සංවිධානය කරන ලද දරු දැරියන්ගේ නිසඟ හැකියාවන් විකසිත කිරීමේ තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට වයස අවුරුදු 5 ත් 18ත් අතර වයසේ පසුවන දරු දැරියන්ට අවස්ථාව උදා විය.

චිත‍්‍ර තරගයක් හා කුසලතා එළි දැක්වීමේ තරගාවලියක් තුළින් කැළණි වැලි ප්ලාන්ටේෂන්ස් හට අයත් වතුවල සේවය කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ දරු දැරියන්ගේ අපූරු කුසලතා මෙහිදී ප‍්‍රදර්ශනය විය. වයස අවුරුදු 5 න් පහළ, 12 න් පහළ සහ 18 න් පහළ වන වයස් කාණ්ඩවල ජයග‍්‍රාහකයින් තිදෙනා හට ඔවුන් ප‍්‍රකට කළ දක්ෂතාවයන් උදෙසා කුසලානයක් හා ආකර්ෂණීය ත්‍යාග මෙහිදී පිරිනැමිණි.

ජයග‍්‍රාහක දරු දැරියන්ගේ අදාල ජයග‍්‍රාහී චිත‍්‍ර එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ (UNICEF) නිල වෙබ්අඩවියේ ප‍්‍රදශනය කරන බැවින් ශ්‍රී ලාංකික දරු දැරියන්ගේ දක්ෂතා සමස්ත ලෝකයටම දැක ගතහැකි වනු ඇත. 

මෙම තරගාවලිය සඳහා දරුවන්ගේ අපූරු කුසලතාවන් රැගත් චිත‍්‍ර පන්දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් හා වීඩියෝ 350ක් ඉදිරිපත් කර තිබීම විශේෂ සිදුවීමක් වූ අතර මීට සහභාගී වූ සෑම තරගකරුවෙකුටම සහභාගීත්වය උදෙසා විශේෂ කුසලතා සහතියක් පිරිනමන ලදී.


Share with your friend

Leave a Reply

%d bloggers like this: