සාම්ප්‍රදායෙන් ඔබ්බට යමින් A1 (ඒ – වන්) Real Estate වෙතින් අලෙවිකරුවන් පමණක් නියෝජනය කරමින් නව වෙනසක්

Share with your friend

සාම්ප්‍රදායික දේපොළ වෙළෙඳාම් ක්‍රමවේදයෙන් ඔබ්බට යමින් අලෙවිකරුවන් පමණක් නියෝජනය කරන සමාගමක් බවට පත් වෙමින් A1 Real Estate සමාගම මෙරට දේපොළ වෙළෙඳාම් ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් සනිටුහන් කර තිබේ. එමඟින් ඔවුන් අලෙවිකරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් යන දෙපාර්ශ්වයටම සේවා සපයන සාම්ප්‍රදායික දේපොළ වෙළෙඳාම් සමාගම්වලින්  වෙනස් වනු ඇත.

දේ‌පොළ හිමියන්ට එම දේපොළ සඳහා උපරිම වටිනාකමක් හිමි කර දීම අරමුණු කර ගත් A1 Real Estate සමාගම සිය නව ක්‍රමවේදය හරහා විකිණුම් ක්‍රියාවලිය වඩාත් විධිමත් කිරීමටත්, සේවා විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ නව ප්‍රමිති හඳුන්වා දීමටත් අපේක්ෂා කරයි. 

ටිම් වේරගොඩ මහතා ආරම්භ කළ A1 Real Estate සමාගම මෙරට තරගකාරී වෙළෙඳපොළේ ගනුදෙනු කරන දේපොළ අලෙවිකරුවන්ගේ සුවිශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා වඩාත් සුදුසු විසඳුම් සපයනු ඇත. දේපොළ අලෙවිකරුවන් කේන්ද්‍ර කර ගත් මෙම සංකල්පය තුළින් සෑම ගනුදෙනුවකදීම උපරිම ප්‍රතිපල ළගා කර ගැනීමේ අවස්ථාව දේපොළ අලෙවිකරුවන්ට හිමිවේ.

“දේපොළ වෙළෙඳපොළ තුළ බොහෝ විට දේපොළ අලෙවිකරුවන්ට ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමු නොවෙන බව අප හඳුනා ගත්තා. ඔවුන්ට උපරිම සාධාරනයක් ඉටු කිරීමයි අපගේ අරමුණ.” ටිම් වේරගොඩ මහතා පැවසීය. උපායමාර්ගික අලෙවිකරණය, උසස් සංවාදාත්මක උපක්‍රම සහ දේශීය වෙළෙඳපොළ තත්ත්ව පිළිබඳව තියුණු අවබෝධයක් සහිතව කාර්යක්ෂමව දේපොළ අලෙවි කිරීමටත්, දේපොළ අලෙවිකරුවන්ට උපරිම වාසි සළසා දීමටත් A1 Real Estate සමාගම අපේක්ෂා කරයි. 

සෑම ගනුදෙනුවක්ම ඉහළම සදාචාරත්මක ප්‍රමිතිවලට අනුගත වෙමින් සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂා කරන A1 Real Estate සමාගම පාරිභෝගිකයන් සහ දේපොළ අලෙවිකරුවන් යන දෙපාර්ශ්වය සමගම විශ්වාසය සහ අන්‍යොන්‍ය ගරුත්වය මූලික කර ගෙන කටයුතු කිරීම සුවිශේෂ කරුණකි. නව්‍යකරණය, වෘත්තීමය බව සහ නොසැළෙන කැප වීම වැනි ගුණාංග පිළිබඳව ඉහළ අවධානයක් යොමු කරන A1 Real Estate සමාගම මෙරට දේපළ වෙළෙඳාම් ක්ෂේත්‍රය තුළ සැබෑ වෙනසක් ඇති කරනු ඇත.


Share with your friend
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply