සිංහල

Home » සිංහල
Share with your friend

සිංහයින්ගේ ‘ළමා පෝෂණය සුරකිමු’වැඩසටහන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනී

වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ගේ කුසගින්න සහ මන්දපෝෂණය සමනය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, ජාත්‍යන්තර සිංහ…

Keep reading

DIMO සිය දායකත්වය  LIFE  නැවත වන වගා ව්‍යාපෘතියට ලබා දීම සාර්ථකව නිම කරයි

කන්නෙලිය ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන නැවත වන වගා ව්‍යාපෘතියක් වන LIFE ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ…

Keep reading

දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් ව්‍යවසායකත්වය නැංවීමට Hatch සහ HDFC බැංකුව එක් වෙයි

මෙරට ආරම්භක ව්‍යවසායකත්වය වෙනුවෙන් මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා නිල බැංකු කරු ලෙස HDFC බැංකුව ,…

Keep reading

දරු පැටියාට සුරක්ෂිත ලොවක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ බේබි ෂෙරමි දෙමව්පිය සායන මාලාව ගාලු දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වසනීයම  ළදරු සත්කාරක සන්නාමය වන බේබි ෂෙරමි විසින්, ළදරුවාගේ ආරක්ෂාව සහ මුල්…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Share with your friend
%d bloggers like this: