இலங்கை யை சிலிர்ப்பூட்டுவதற்கு ‘Fitness First LK நடாத்தும் Fight Night V’ மீண்டும் 

Share with your friend

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ‘Fitness First LK மூலம் இயக்கப்படும் Fight Night V’இனை Combat by Jesh பெருமையுடன் வழங்குகிறது. ஜூலை 27, 2024 அன்று, கொழும்பு 7, Royal MAS அரங்கில் மதியம் 1 மணி முதல் இந்த நிகழ்வு பார்வையாளர்களை மின்னூட்டுகிறது. பயிற்சியாளர் ஜெஷின் நிபுணத்துவ வழிகாட்டுதலின் கீழ் குத்துச்சண்டை , MMA மற்றும் கிக் பாக்ஸிங் திறமைகளின் கண்கவர் காட்சிக்கு உறுதியளிக்கிறது. 

“Fight Night V போராளிகள் தங்கள் எடையின் அடிப்படை யில் மட்டுமல்ல, அவர்களின் அனுபவ நிலைக்கு ஏற்ப சமமாக இணைக்கப்படும்” என 25 வருட தொழில்முறை சண்டை அனுபவம் மற்றும் 52 சர்வதேச வேலை வாய்ப்புகள் பெற்ற இலங்கையின் தற்காப்புக் கலையில் சிறந்து விளங்கும், உயர்ந்த சர்வதேச விருதுகளைப் பெற்ற ஆஸ்திரேலியாவின் ஆறு மாநிலங்களிலும் வெற்றி பெற்ற முதல் மற்றும் ஒரே இலங்கை தற்காப்புக் கலைஞர் மற்றும் பயிற்சியாளர் ஜெஷ் தெரிவித்தார். 

இந்த ஆண்டு நிகழ்வு 4 முதல் 8 வயது வரையிலான ‘டச் குத்துச்சண்டை ’ பிரிவை அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது பாதுகாப்பான சூழலில் போர் விளையாட்டுகளில் முன்கூட்டியே ஈடுபடுவதை ஊக்குவிக்கிறது. சிறப்புத் தேவை குழந்தை களைக் கொண்ட ஒரு கண்காட்சி போட்டியானது, உள்ளடக்கம் மற்றும் சமூக ஒற்றுமைக்கான நிகழ்வின் உறுதிப்பாட்டை அடிக்ககோடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

பன்முகத்தன்மை மற்றும் அதிகாரமளிப்பை முன்னிலைப்படுத்தி, BeWAXed மற்றும் Swastha பெண்களுக்கான ‘Pink Belt’ சாம்பியன்ஷிப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது பெண் போராளிகளுக்கு பாரம்பரியமாக ஆண் ஆதிக்கம் செலுத்தும் விளையாட்டில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த ஒரு தளத்தை வழங்குகிறது. 

சர்வதேச பங்கேற்பாளர்களில் ஒரு அனுபவமிக்க ரஷ்ய குத்துச்சண்டை வரீர், தற்பபோதைய USA 13 வயதுக்குட்பட்ட குத்துச்சண்டை சாம்பியன் மற்றும் UK MMA குத்துச்சண்டை வரீர், Fight Night இன் உலகளாவிய ஈர்ப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

16 கழகங்கள் மற்றும் 3 சுயாதீன போராளிகளுடன் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் Fight Night V ஆனது Fitness First LK ஆல் இயக்கப்படுகிறது, பல்வேறு எடை வகுப்புகளில் கடுமை யான போட்டியை உறுதியளிக்கிறது. 

Fight Night இன் குறிக்க ோள், குத்துச்சண்டை மற்றும் MMA இனை அனைத்து வயதினருக்கும் உள்ளடக்கிய விளையாட்டுகளாக ஊக்குவிப்பதாகும், பலதரப்பட்ட பார்வை யாளர்களை வளர்ப்பது மற்றும் கழகங்கள் மற்றும், பைட்டர்களுக்கு அத்தியாவசிய ஆதரவை வழங்குவதாகும். இந்த ஆதரவு அவர்கள் தொழில்முறை வாழ்க்கையைத் தொடர நம்பிக்கையைப் பெற உதவுகிறது. இந்த ஆண்டு, பாடசாலை கள், பல்கலை க்கழகங்கள்,ஆகியவற்றைக் காண்பிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறறோம். மற்றும் முன்னணி நிறுவனங்களின் போராளிகள் ஒருவருக்கவொருவர் போட்டியிடுகின்றனர். அனைத்து குத்துச்சண்டை நிகழ்வுகளும் IBA விதிகளை கடை பிடித்து, நியாயமான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட போட்டியை உறுதி செய்யும். 

அனுசரனையாளர்களான Cafe Kinross and Nawaloka Wellness Centre, FOA , Yetti , Merc Stop, Hydra, Bewaxed, Pure Hydra மற்றும் Alcom ஆகியரால் ‘Fight Night V’ நிகழ்விற்கு அனைத்து போராளிகளின் ஆரயோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் Nawaloka ஆரயோக்கிய மையம் பல சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. 

‘‘Fitness First LK நடாத்தும் Fight Night V’’க்கான நுழை வுச்சீட்டுகளை Fitness First LK மூலம் பெற்றுக்ககொள்ள முடியும். 

நுழைவுச்சீட்டுகளுக்கு, Fitness First LK இனை 0703276950 அல்லது 0773104181 என்ற எண்கள் மூலம் தொடர்புகொள்ளவும்.


Share with your friend
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply