පීපල්ස් ලීසිං රන් ණය සේවාව දැන් දිවයින පුරා

Home » පීපල්ස් ලීසිං රන් ණය සේවාව දැන් දිවයින පුරා
Share with your friend

පීපල්ස් ලීසිං සමාගමේ රන් ණය ඒකක හයක් විවෘතකිරීමට එම සමාගම කටයුතු කරනු ලැබිය. පීපල්ස් ලීසිං සමාගමේ දිවුලපිටිය, මඩකලපුව, ඇල්පිටිය, උඩුගම, රත්නපුරය හා අම්බලන්තොට යන ශාඛා පරිශ්‍රයන් හි පිහිටවූ එම රන් ණය ඒකක ඔස්සේ ගණුදෙනුකරුවන්ගේ හදිසි මුදල් අවශ්‍යතා ‘පීපල්ස් ලීසිං රන් ණය සේවාව’ තුළින් පහසුවෙන් ඉටු කරගැනීමට දැන් පහසුකම් සැලසෙනු ඇත. 

ඔබේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා ඉක්මන් සහ සුවපහසු විසඳුමක් ලෙස පුළුල් සහ විවිධ වූ මුල්‍ය සේවා රැසක් සපයන පීපල්ස් ලීිසිං සමාගම වර්ෂ 2017 ජුලි 27 වන දින රන් ණය පහසුකම් සඳහා මුල පිරිමක් ලෙස ප්‍රථම රන් ණය ඒකකය පීපල්ස් ලීසිං පිටකොටුව ශාඛාව තුළ විවෘත කෙරුණි. එතැන් සිට අද දක්වා දිවයින පුරා රන් ණය ශාඛා 55ක් පිහිටුවූ වැඩි වටිනාකමකින් යුත් ඉහළ අත්තිකාරම් මුදලක් ගණුදෙනුකරුවන්ගේ අතට එසැණින් ලබා දෙනු ලබයි.පීපල්ස් ලීසිං සමාගම යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ බැංකු නොවන මුදල් ආයතනයක් වන අතර ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය බැංකුවක් වන මහජන බැංකුවට අනුබද්ධිත මුදල් ආයතනයකි. විශේෂිත ලීසිං සමාගමක් ලෙස වර්ෂ 1996දී මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කළ පීපල්ස් ලීසිං සමාගම 2011 වසරේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපලේ ලැයිස්තුගත විය. පීපල්ස් ලීසිං සමාගම බංග්ලාදේශයේ විදේශීය ව්‍යාපාරයක් ඇතුළු අනුබද්ධිත ක්ෂේත්‍ර හයක් හරහා විවිධාංගීකරණය වු බැංකු නොවන මූල්‍ය බලවතෙක් දක්වා වර්ධනය වී ඇතග


Share with your friend

Leave a Reply

%d