සෙලාන් ‘කැදැල්ල Art of Living’ ප්‍රදර්ශනය අඛණ්ඩව 10 වන වරටත් පැවැත්වේ

Home » සෙලාන් ‘කැදැල්ල Art of Living’ ප්‍රදර්ශනය අඛණ්ඩව 10 වන වරටත් පැවැත්වේ
Share with your friend

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, අඛණ්ඩව 10 වැනි වරටත් ‘කැදැල්ල Art of Living’  ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක සහ නිල බැංකු සහකරු ලෙස එක් වී සිටී. ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම ජීවන විලාසිතා ප්‍රදර්ශන අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම ප්‍රදර්ශනය මෙවර 2022 ඔක්තෝබර් 07, 08 සහ 09 දිනවල කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී (BMICH) පැවැත්වේ. 

ගෘහෝපකරණ, නිවාස අලංකරණය, නිවාස සහ දේපළ, උද්‍යාන අලංකරණය, ගෘහභාණ්ඩ, ටයිල් සහ ග්‍රැනයිට්, නානකාමර උපාංග, මුළුතැන්ගේ උපාංග, විදුලි උපකරණ, තීන්ත, බිත්ති අලංකරණය, සීලිම් අලංකරණය, ආලෝකකරණය සහ තිරරෙදි වැනි විවිධ භාණ්ඩ හා සේවාවන් මෙන්ම බැංකු හා රක්ෂණ සේවාවන් සම්බන්ධ ප්‍රදර්ශන කුටි 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ‘කැදැල්ල Art of Living 2022’ ප්‍රදර්ශනයේදී දැකගත හැකි වනු ඇත. 

සෙලාන් බැංකුවේ ප්‍රදර්ශන කුටියක්ද මෙම ප්‍රදර්ශනයට ඇතුළත් වන අතර එහිදී නිවාස සහ පෞද්ගලික ණය, ලීසිං පහසුකම්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්, ජංගම සහ ඉතුරුම් ගිණුම්, වත්කම් සහ වගකීම් සේවාවන් සහ ඩිජිටල් බැංකු සේවාවන් ඇතුළු සේවාවන් රැසක් ලබාගැනීමට ගනුදෙනුකරුවන්ට අවස්ථාව හිමි වේ. ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණෙන ජනතාවගේ පහසුව වෙනුවෙන් ජංගම ATM යන්ත්‍රයක්ද ප්‍රදර්ශන භූමියේ රඳවා තිබෙනු ඇත. ඊට අමතරව, Seylan Pay සේවාව ලබාගැනීම කැමති වෙළඳුන්ට වඩාත් පහසුවෙන් එම සේවාව ලබාගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 

Asia Exhibition and Conventions පුද්. සමාගම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘කැදැල්ල Art of Living’ ප්‍රදර්ශනය මෙවර පැවැත්වෙනුයේ 16 වන වරට ය. සුපුරුදු ලෙසම මෙවරත් මෙය නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ සහ එම ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන කාටත් තමන්ට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන හා සේවාවන් එකම තැනකින් ලබාගැනීම සඳහා කදිම අවස්ථාවක් වනු ඇත. 


Share with your friend

Leave a Reply

%d